Dni rádia TIK II

14. - 18. marec
Progressbar, Cukrová 14, Bratislava
denne 11:00 – 18:00

Cieľom druhej časti workshopu Rozhlasové dni TIK bude vytváranie rozhlasovej relácie, tentokrát so zameraním na obsah. Opäť sme prizvali tri partnerské organizácie - Kitchen Budapest,Kronika Bytom a Yo-yo Praha, aby vyslali na workshop svojich zástupcov. Workshop budú viesť hostia z Nemecka a Budapešti - profesorka Verena Kuni z Univerzity Johanna Wolfganga Goetheho vo Frankfurte a mediálna umelkyňa a teoretička Nina Czegledy.

Témou workshopu bude história umenia, kultúry a ich vzťah k času, rovnako ako filozofické otázky v pozadí. Prostriedkom budú nahrávky a zvuky vytvorené účastníkmi pod vedením hostí, spracované do rozhlasovej relácie, ktorá bude neskôr odvysielaná na radio art sieti Radia. Pre prácu so zvukmi bude nasadená platforma Padma, ktorá je vyvíjaná v rámci projektu TIK a slúži na audio a video dokumentáciu. Účastníkom umožní spolupracovať pri vytváraní rozhlasovej hry kolaboratívnym spôsobom.

V posledný deň podujatia - piatok 18. marca bude verejná časť, počas ktorej budú predstavené výsledky workshopu a zaznejú prednášky od hostí. Vera Kuni bure rozprávať o TimeBendingClock ("čas ohýbajúce hodiny" - filozofická "hračka" pre alternatívne meranie a prežívanie času) a ich prepojení na duchov, paranormálne aktivity, Kruno Jost o sieti nezávislých rádii v Chorvátsku a Chris Hessle z dubsquare.net o pirátskych rádiách, histórii ich vysielania mimo štátne teritóriá a prepojení na migráciu v Európe.

Worshop bude vedený v anglickom jazyku a je bezplatný, pre registráciu je potrebné napísať mail na callme (AT) col-me (DOT) info.
Projekt Dni rádia TIK je financovaný zo zdrojov Visegrad Fund.

Predbežný program workshopu
Wiki projektu