crisis_mania – Kultúra bývania

crisis_mania – Kultúra bývania

29.- 30. január 2010
Začiatok prezentácií a diskusí: piatok 29. január, 18.00
Workshop: 30. a 31. január (celý deň)

Kde: Plan C, Cvernovka, Páričkova 18, Bratislava

COL-ME pozýva na Kultúru bývania, diskusiu a workshop mapujúci podoby a premeny bývania v Bratislave pod vplyvom ekonomickej krízy. Akcia je súčasťou projektu crisis_mania, ktorý sleduje život ľudí v časoch kríz, konkrétne v tematických okruhoch jedlo, bývanie, peniaze a cestovanie. Je druhou akciou v poradí, prvá sa uskutočnila v Budapešti a jej témou bolo cestovanie.

Program je rozdelený na dve časti a je výsledkom neformálneho výskumu, na ktorom pracovalo COL-ME od začiatku jesene minulého roku. Na základe úvodných prezentácií sa počas prvého dňa vytvoria pracovné skupiny, ktoré budú počas nasledovných dvoch dní aktívne pracovať na jednom z okruhov. Charakter workshopov chceme ponechať otvorený a rozvíjať v nich obsah prezentovaný v piatok večer.

Prvá časť bude venovaná životným podmienkam ľudí, ktorých bývanie je neisté – ľudí bez domova a ľudí telesne znevýhodnených. Prostriedkom pre výskum bol dotazník, ktorým sme sa pokúsili zistiť, aký je ich každodenný život a aké sú ich základné potreby (dotazník je k dispozícii na stiahnutie na konci textu). Odpovede utvárajú obraz o tom, ako rozdielne sú potreby a možnosti ľudí, ktorí žijú v meste inak ako väčšina z nás.

V druhej časti sa prejdeme minulosťou periférie Bratislavy, po bývalej robotníckej kolónii Dornkappel (dnes Trnávka), ktorá vznikla „zdola“ - svojpomocnou výstavbou chatrčí zo zozbieraného stavebného materiálu a spoločnou výstavbou domov, podporenou mestom a dostupnými cenami za pozemky. Dorkappel bol vriacim kotlom medzivojnových pohybov v strednej Európe, ktorého mestská štruktúra a čiastočne aj bytová zástavba sa zachovala dodnes. Aká je podoba tejto ešte stále „šedej zóny“ Bratislavy dnes, aké sú súvislosti s inými prípadmi vtedajšej bytovej výstavby a prvých pokusov o kolektívne bývanie (Nová doba, Unitas), to budeme zisťovať počas workshopu prostredníctvom dobových dokumentov (najmä cez sociologicky ladené rozprávanie Ilja J. Marka v knihe Dornkappel – Predmestie troch jazykov) a jej súčasných obyvateľov. Nezostaneme len pri prešporáckom spomínaní na staré-dobré časy, chceme hľadať súvislosti s dnešnými podmienkami a možnosťami na bývanie. Vítaní sú fanúšikovia geocachingu, open source mapovania, fotografi a záujemcovia o sobotnú a nedeľnú vychádzku (teplé budny so sebou).

Podpora:


AttachmentSize
Otázky_questionaire_housing.doc31 KB