TIK ArtRadio


TIK ArtRadio
6. - 11. september 2011
Ogg stream
TIK Schedules
Schedules
RSS feed s aktualitami: TIKRadio
Týždeň rozhlasového vysielania, ktoré sa riadi veterným časom, je vytvárané jednotlivcami a kolektívmi (nielen) z Európy a zaoberá sa alternatívnymi prístupmi k času a ekológii. Audio stream bude koordinovaný tímom COL-ME v priestoroch bratislavského Progressbaru. Ďalšie kolektívy sa zapoja online – buď naživo, alebo s predpripravenými reláciami, ktoré budú prerušovať 24 hodinový prúd zvukov vetra. Pre okamžité informácie o vysielaní podľa veterného času sledujte http://twitter.com/TIKRadio

V rámci projektu TIK bude Jonathan Prior pracovať na audio-interpretáciách umeleckých diel zo Slovenskej národnej galérie, ktoré vyobrazujú rieku Dunaj a využívajú nahrávky z jej prostredia a rozhovory s ľuďmi.