Pozerajme sluchom

experimentálny workshop o tom, čo všetko sa dá „vidieť ušami“

Sobota, 10. októbra 2015
14:00 - 17:00

sa uskutoční v  klube Lúč v Trenčíne workshop z názvom „Pozerajme sluchom“. Podujatie sa koná od 14:00 do 17:00 a je určené všetkým od 8 do 99 rokov.
Cieľom tohto workshopu je inšpirovať ľudí, aby si skúsili predstaviť, čo „vidí sluchom“ človek v prírodných podmienkach a ako je schopný rozpoznávať podľa zvuku to, čo sa deje s ním a v jeho okolí.
O ľuďoch, ktorí prekonávajú extrémne prírodne prekážky, zdolávajú nedostupné miesta a splavujú divoké rieky, panuje predstava, že toto všetko sa dá, len ak sú vyšportovaní a stopercentne zdraví. No sú aj ľudia, ktorí napriek rôznym fyzickým obmedzeniam dokážu podávať špičkové outdoorové výkony, mnohokrát väčšie ako „my zdraví“.
K workshopu o spoznávaní sveta a orientovaní sa v ňom sluchom nás inšpiroval film „Slepá Dôvera“, kde nevidiaci Juraj Práger zdolá najvyššiu horu Európy - Mont Blanc.

Workshop sa skladá z dvoch častí

  • 1. V prvej Vám pustíme v niekoľkých zvukových ukážkach rôzne prírodne udalosti – príbehy. So zaviazanými očami sa za pomoci vlastnej fantázie staneme slepými horolezcami a potom sa pokúsime priradiť ku zvuku jednotlivé obrázky. Každý z príbehov obsahuje dva druhy zvukov: prostredie, ktoré nás obklopuje, prírodu okolo nás (vodopády, kamene, lavíny, búrky, fauna, flóra...), a nás samých, teda osobu, ktorá zvuky vníma (dýchanie, kráčanie, tlkot srdca, krik, vzdych, zakašlanie, zakopnutie...).
  • 2. V druhej časti sa sústredime hlavne na kreativitu a budeme vytvárať za pomoci rôznych „umelých“ materiálov jednotlivé prírodné úkazy a prostredia podľa obrazových zadaní (vodopád, lavína, dážď a podobne). K dispozícií budú nielen netradičné materiály, ale aj špeciálne mikrofóny a senzory, s pomocou ktorých si môžte nasimulovať jednotivé zvuky. Opäť sa zahráme na nevidiacich a skúsime za pomoci pozorného počúvania „hádať“, čo nás práve obklopuje, čo sa okolo nás deje.

Prísť môžete kedykoľvek počas trvania podujatia a zapojiť sa do ktorejkoľvek aktivity. Účasť na podujatí je bezplatná!

Podujatie je súčasťou projektu HoryZonty - festival dobrodružných filmov – 2. ročník sekcie Umenie a šport v živote telesne postihnutých, ktorý je spolufinancovaný Ministerstvom Kultúry Slovenskej Republiky.