Kultúra bývania - program

Od Trnávky/Dornkappel po vykurovacie potrubie v Mlynskej Doline
Podoby bývania v Bratislave zdola

--->Ten event bude po slovensky a po anglicky

Piatok, 29. január 2010

Prvá časť (pre všetkých)

18.00 Úvod - predstavenie projektu, účastníkov a výstavy (Barbar Huber)

18.15 O kultúrnych priestoroch, spoločenských priestoroch a potrebe amfiteátru v meste (Bartko & Bartko)

18.25 Predstavy mladých ľudí o vlastnom bývaní a stratégie získavania obydlí (Soňa Lutherová) - nepotvrdené

18.45 Bývanie v neistote - rozhovory s ľudmi v neistých životných podmienkach v Bratislave (Martina Kedrová)

19.05Bývanie na periférii - Dornkappel/Trnávka ako model (Michal Čudrnák)

19.45 Otázky a odpovede (otázky môžu byť kladené aj počas prezentácií)

Výstava: Andrea Kalinová - Homeless reality

-Prestávka/občerstvenie-

Druhá časť (pre aktítvnych účastníkov)

21.00 Vytvorenie pracovných skupín, diskusie o nápadoch rozvíjajúcich jednotlivé projekty, plánovanie aktivít na druhý deň


Sobota, 30. január 2010

10.00 Stretnutie členov skupín

Obedná prestávka podľa potrieb skupiny

19.00 Prezentácia a zhrnutie výstupov z jednotlivých pracovných skupín

20.00 Spoločná večeraNeďela, 31. január

10.00 Stretnutie členov skupín

14.00 Prezentácia a zhrnutie výstupov z jednotlivých pracovných skupín

15.00 Spoločný obed