Chcem byť v dome

Chcem byť v dome
(I want to be in the house)

Išlo o slogan istej slovenskej reality show v štýle Big brother. Extravagantný milionársky párik si na krátky čas pozval skupinu vybraných ľudí do svojej dekadentnej vily za účasti televíznych kamier. Posledný súťažiaci, ktorého správanie sa milionárskemu páriku a publiku pozdávalo, vyhral dva milióny slovenských korún, aby mohol začať svoj vlastný milionársky život.
Tak ako v televíznej šou, ktorá je síce šou, ale v istom zmysle aj hrou, sme sa pozreli na otázku osídlenia/okupovania domu či priestoru na bývanie ako na hru. S tým rozdielom, že sme stále mysleli na to, že pre niektorých ľudí by mohlo ísť o tvrdú realitu. Naším hlavným zámerom bolo, ako dať ľudí s rozmanitými potrebami a realitami dokopy na jednom mieste, ktoré je k tomu ešte aj neveľmi istý priestor. Starý, otvorený, polorozpadnutý a opustený dom. Ako sa títo ľudia musia so sebou a svojím prostredím vyrovnávať, aby mohli „byť v dome”?
Do hry sme zakomponovali otázku toho, ako marginalizovaní ľudia opravujú a vytvárajú svoj priestor na bývanie, aké rôzne prostriedky používajú na to, aby si naplnili svoje rôznorodé potreby a do akých interakcií prichádzajú na dennom poriadku. Odvíjajúc sa čiastočne od rozhovorov s ľuďmi bez domova, realizovaných na jeseň 2009 v Bratislave (pozri príslušný článok v tejto publikácii), čiastočne od zážitkov účastníkov workshopu a čiastočne od výsledkov diskusií v našej pracovnej skupine sme sa snažili premeniť vstupné údaje na parametre interaktívnej spoločenskej hry, ktorá by simulovala bývanie v opustenom dome, ktorý reálne existuje v bratislavskej Trnávke.
Dôvod, prečo sme si vybrali formu hry na to, aby sme sa dotkli otázky bývania a skupín žijúcich v neistých podmienkach, je, že chceme túto tému sprístupniť širokej verejnosti a myslíme si, že hra je lepším spúšťačom diskusie než článok. Taktiež nás stavia pred hŕbu otázok, ktoré by sme si pravdepodobne nevšimli, ak máme zabezpečené obydlia a životné podmienky.
Spoločenská hra na spôsob monopolov slúži aj ako metafora spôsobu bývania ľudí nachádzajúcich sa v neistých podmienkach, pre ktorých faktor (ne)šťastia zohráva úlohu v ich dennodennom prežití. Hra má silný interaktívny prvok vyžadujúci od hráčov, aby sa stotožnili s postavičkou, s ktorou sa budú pohybovať. Postavičky sú založené na rôznych spoločenských skupinách, ktorým chýba životný priestor alebo je ich priestor v čase krízy z rôznych dôvodov ohrozený. .

Hra
Hra je rozdelená na hlavnú hraciu plochu a niekoľko vedľajších hracích plôch (jedna pre každú miestnosť). Miestnosti domu a postavička, ktorú budú stelesňovať hráči, sa ťahajú náhodne. Každá miestnosť má isté začiatočné parametre. Každá postavička má isté potreby, ku ktorým musia byť počas hry prispôsobené parametre miestnosti.
Tieto parametre sa dajú splniť tým, že si zdokonalíte miestnosť prostredníctvom tzv. „predmetových karát“. Predmety sa získavajú tak, že sa dostanete na štartovacie políčko alebo potiahnutím príslušnej „akčnej karty“ alebo aj kradnutím, šťastím alebo inými udalosťami. Lenže tieto predmetové karty sú pod neustálou hrozbou udalostí a dejov/akcií, ktoré môžu okresať počet vašich predmetových karát (búrka, policajná razia, požiar a i.). Tieto deje/akcie sa alebo ťahajú vo forme akčných karát alebo sú zobrazené na jednotlivých políčkach hracej plochy. Napríklad, je dôležité, aby vaša miestnosť v zime mala istú teplotu, inak sa budete musieť premiestniť do útulku, keďže je tu hrozba, že zamrznete.
Hra sa končí po piatich kolách a po tom, čo sa hráči snažia prispôsobiť svoje miestnosti svojim potrebám. Konečný scenár a počet výhercov je čiastočne otvorený a môže sa meniť. Na nasledujúcich stránkach môžete nájsť (príklady) nákresov hracej plochy, vedľajších hracích plôch, akčných a predmetových karát a karát postavičiek. Dom a miestnosti na obrázkoch plôch sú vytvorené na predlohe skutočne stojaceho opusteného domu v bratislavskej Trnávke. Na prototype hry sa stále ešte pracuje, predpokladaná finálna verzia by mala byť na svete najneskôr v zime 2010.