Prepájacie stretnutie Bratislava, september 2010

10. až 13. septembra 2010 sa v Bratislave konalo počiatočné stretnutie COL-ME v rámci projektu TIK. Navštívili nás naši pridružení partneri projektu UKE zo Záhrebu, Line Art zo Skopje, Yo-yo z Prahy a AKU z Banskej Bystrice. Naši partneri Urban FM z Prištiny sa nemohli dostaviť, keďže Slovensko neuznalo Kosovo ako oficiálny štát a iba týždeň pred začiatkom stretnutia sme sa dozvedeli, že ich pasy sú tým pádom neplatné.

Počas týchto plodných troch dní sme sa navzájom spoznávali, diskutovali sme o smerovaní projektu TIK, vytvorili sme a pracovali v 3 pracovných skupinách, a taktiež sme zdokonalili wiki TIK-u.


10. septembra 2010.

Partnerské organizácie predstavujú seba a svoju rolu v projekte TIK. Formujú sa pracovné skupiny podľa záujmu. Nakoniec vznikli 3 pracovné skupiny, ktoré rozpracovávali a rozvíjali vybrané témy:

1.Rádiový projekt COL-ME v rámci TIK-u
Využívanie databázy na skladovanie audiomateriálu, experimentovanie s rôznymi platformami s otvoreným kódom a videoplatformou PADMA (http://padma.okno.be) od našej partnerskej organizácie OKNO z Belgicka; vytvorenie kolektívov v rôznych mestách a zaistenie ich vzájomnej komunikácie; tvorba obsahu jednotlivých rádiových vysielaní.

2.Serverové aplikácie pre časové transformácie veterných hodín
Veterné hodiny sú fyzické zariadenie, ktoré sa prostredníctvom senzorov pripája k serveru OKNO. Na to, aby bolo možné na servere dáta zhromažďovať, bolo treba vyvinúť niekoľko nových softwarových aplikácií. Táto pracovná skupina diskutovala o rôznych možných aplikáciách a metódach, ako zmeniť vnímanie času z pohľadu prístroja.

3.Ponor sa do projektu
Táto skupina bola určená pre nových ľudí z okruhu známych združenia COL-ME. Jej cieľom bolo oboznámiť ich s komunikačnými nástrojmi, s ktorými sa v rámci projektu pracuje (WIKI, online kalendárne systémy, online chaty, publikačné systémy) a previesť ich po už dovtedy zozbieraných dátach.


11. septembra 2010

Doobeda pokračovali diskusie v pracovných skupín a pripravovali sme sa na poobedňajšie online stretnutie. Vďaka už vopred vytvorenému plánu sme mohli pracovať v rámci danej štruktúry.
Počas online konferencie sa jednotlivé skupiny predstavili cez video-streaming a online chat a predviedli sa výsledky pracovných skupín. O niektorých témach sa diskutovalo znova a partnerské organizácie prezentovali svoje nové nápady a riešenia.


12. septembra 2010

Michal Čudrnák zorganizoval pre účastníkov dielne a záujemcov z okruhu COL-ME prehliadku výstavy Juraja Lászlóa v SNG. Michal Murín z AKU v Banskej Bystrici poskytol účastníkom prehľad súčasnej slovenskej umeleckej scény, a taktiež nám urobil malú prehliadku po Dome Umenia.

Priebeh podujatia si môžete pozrieť na fotkách tu.