Dni rádia TIK

Dni rádia TIK
Progressbar, Cukrová 14, Bratislava
7. - 10. február 2011

Na mesiace február a marec ohlasuje COL-ME "Dni rádia TIK", sériu workshopov s audiovizuálnymi tvorcami zo Slovenska, Čiech, Maďarska a Poľska, ktorí budú vytvárať kolaboratívne rádio. Začíname technológiami - počas štyroch dní (od 7. do 10. februára) bude v priestoroch bratislavského hacklabu Progressbar vznikať infraštruktúra v podobe zariadení a nástrojov na tvorbu, vysielanie a archiváciu rádia. Pre širšiu verejnosť je určený štvrtok 10. február, kedy budú od 18:30 v Progressbare prebiehať prezentácie výsledkov workshopu a samotných partnerských organizácií.

Každý z pozvaných tvorcov prichádza na "Dni rádia TIK" s rôznymi predstavami o podobe rádia, ktoré spája záujem o experiment: transformácia dát z prostredia, ekologické prístupy, alebo nové určenie času a jeho meranie (workshopy sú súčasťou európskeho projektu Time inventors kabinet, ktorý tieto prístupy zastrešuje).

Z blízkej Budapešti sú to tvorcovia z laboratória pre nové médiá Kitchen, z hornosliezskeho mesta Bytom prídu zástupcovnia centra pre súčasné umenie Kronika, z Prahy členovia neziskového združenia Yo-yo, aktívnymi účastníkmi a zároveň hostiteľmi budú ľudia z COL-ME.

Špeciálnymi hosťami a lektormi budú Ushi Reiter z rakúskej iniciatívy servus.at (Linz) a Kruno Jošt z chorvátskeho združenia UKE. Ushi bude viesť účastníkov pri spájkovaní mikro-vysielačov a Kruno pri budovaní vysielača pre pirátske rádio. Workshopy budú vedené v angličtine, účasť je bezplatná, počet účastníkov je však limitovaný a treba sa vopred registrovať na adrese callme@col-me.info.

Druhý workshop sa bude konať 14. až 18. marca, bude zameraný na vytváranie obsahu a jeho výsledkom bude TIK relácia vysielaná na sieti radia.fm. Hosťami budú Verena Kuni z Univerzity Johanna Wolfganga Goetheho vo Frankfurte, Nina Czegledy z Budapešti a Chris Hessle z Viedne.

Projekt Dni rádia TIK je financovaný zo zdrojov Visegrad Fund.

Program v angličtine
Wiki projektu